RESEINSTRUKTIONER

TILLSAMMANS

GÖR VI

SKILLNAD


RESA TILL FACKLIG SAMMANKOMST

Reseinstruktioner


Om journalistklubben kallat till mötet:


Alt 1

Boka via reseportalen på Fjärrkontrollen

Ange Journalistklubben som "billing unit"

Skriv Journalistklubben under fältet för kostnadsställe


Alt 2

Boka boende och resa på egen hand

Spara kvitto för redovisning

Alternativt kontakta kansliet för info om kostnadsställe


Boka boende och resa med största hänsyn till miljön och kostnad


Är det företaget som kallat till mötet följer du SVT:s policy för resor.

Kvittoredovisning


Skicka orginalkvitto med internpost till Jonas Ohlsson, Journalistklubben vid SVT, Stenskjulet.


Uppge namn, resans syfte och kontouppgifter för utbetalning.

Traktamente


Om resan kräver övernattning kan traktamente utgå. Betalar journalistklubben för måltider ges ej traktamente. Blankett för traktamente laddar du ner här.