MEDBESTÄMMANDE

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

MEDBESTÄMMANDELAGEN


SOM FACKLIG ORGANISATION HAR VI RÄTT TILL INFLYTANDE ÖVER ARBETSVILLKORENLön och villkor regleras dels i lag och dels i avtal. Hur länge får du arbeta? Hur mycket semester har du? Hur stor är ersättningen när du arbetar på obekväm arbetstid? Vad får du i föräldralön? När måste chefen ha gett dig ett schema? Svaren på frågorna är resultat av förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket och regleras i kollektivavtalet och även i lokala avtal på SVT.


Genom facket har du också rätt att tycka till om arbetsvillkoren i vardagen. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med journalistklubben innan företaget fattar beslut om viktigare förändringar av sin verksamhet eller viktiga förändringar för enskilda medarbetare.

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se