HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

SÅ KAN SVT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS


Kompetensutveckling, trygga anställningar och en hållbar arbetsmiljö - på Journalistklubbens höstmöte enades förtroendevalda på SVT om viktiga frågor att satsa på för att vara en attraktiv arbetsplats för journalister. 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §