HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

HUR KAN VI HJÄLPA ER?


Journalistklubbens höstmöte samlade 33 förtroendevalda från hela landet. Mötet enades om ett uttalande om kommande och pågående teknikskiften på SVT. 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

JOURNALISTKLUBBEN STÖTTAR KOLLEGOR I UKRAINA


Journalistklubben vid SVT har bidragit med 20 000 kronor till SJF:s insamling till stöd för journalister och mediearbetare i Ukraina.