HEM

AVTALSRÖRELSEN


VI VILL INTE BARA HA FINA ORD - VI VILL HA HANDLING!


Lyssnar-, tittar- och webbsiffor skjuter i höjden, liksom förtroendet. Under pågående pandemi har medarbetare på Public Service visat sin lojalitet och förmåga till anpassning och flexibilitet. Men arbetsgivarsidan visar inga tecken på att visa hur viktiga vi är, istället yrkar man i förhandlingarna på att vi ska ställa upp mer, men få sämre betalt. 


Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

CORONAPANDEMIN


KLUBBEN DONERAR TILL KRISFOND FÖR FRILANSAR


Journalistklubben vid SVT bidrar med pengar till krisfonden som Journalistförbundet inrättat för förbundets frilansande medlemmar.


– Vi vill visa solidaritet med våra frilansande kolleger, säger klubbens ordförande Hanna Nyberg.

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se