HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

"Hur kan det vara så här?" - vittnesmål från SVT


I dokumentationen “Hur kan det vara så här?” skildras hur 20 medarbetare med utländsk bakgrund uppfattar sin arbetssituation på SVT. Många upplever frustration och ensamhet och ser brister i perspektiv i journalistiken.


Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

ANSTÄLLNINGSTAKET SKADAR BÅDE SVT OCH DESS ANSTÄLLDAJournalistklubbens årsmöte samlade 30 förtroendevalda från hela landet. Efter mycket diskussion enades mötet kring ett uttalande om de konsekvenser utlasningar får för arbetsmiljö, medarbetare och verksamheten.