ARBETSTID

TILLSAMMANS

GÖR VI

SKILLNAD


ARBETSTID

Så räknar du ut hur mycket du jobbat på kvartalet


  1. Gå in i Vimbiz
  2. Gå vidare in på personal, tidkortsrapporter och min närvaro.
  3. Välj period i datumfönstren, klicka på uppdateraknappen (två returpilar) och en veckolista dyker upp.
  4. Öppna vecka.
  5. Gå till sida två i dokumentet.
  6. Längst ner finns en ruta där det står "week regular hours". Det är det samma som den tid ni har schemalagts. Räkna ihop veckorna/dagarna som ingår i kvartalet. Kolla mot listan över hur många timmar kvartalen innefattar. Listan hittar du här.


Tänk på att arbetad tid och schemalagd tid är två olika storheter. På grund av sjukdom, komp, övertider etc så kan den arbetade tiden avvika från den schemalagda, men det är den schemalagda tiden som gäller. Har det lagts ut för många timmar så bör du kompenseras för det och tar lämpligen ett samtal med din chef.