HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

SVT FÅR ALLT SVÅRARE ATT REKRYTERA - ÄNDÅ LASAS VÅRA KOLLEGOR UT


Journalistklubbens höstmöte samlade 27 förtroendevalda från hela landet. Mötet enades om ett uttalande kring konsekvenserna av SVT:s  utlasningspolitik i tider när det blir allt svårare att rekrytera journalister.

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

"Hur kan det vara så här?" - vittnesmål från SVT


I dokumentationen “Hur kan det vara så här?” skildras hur 20 medarbetare med utländsk bakgrund uppfattar sin arbetssituation på SVT. Många upplever frustration och ensamhet och ser brister i perspektiv i journalistiken.