VIKARIAT OCH VISSTIDSANSTÄLLNING

TRYGGARE ANSTÄLLNINGAR GER BÄTTRE JOURNALISTIK

VISSTIDSANSTÄLLNINGAR

LITEN GUIDE FÖR VIKARIAT OCH VISSTIDSANSTÄLLNINGAR


Las-dagar vid praktik (NYTT)

Praktik innebär inte längre att du får las-dagar. Detta gäller inte retroaktivt utan endast för nya praktikantanställningar.


Kan du säga upp en visstidsanställning? (NYTT)

Ja. Under dina sex första månader på ett företag kan antingen du eller chefen avbryta kontraktet. 1 månads uppsägningstid gäller. Efter 6 månader gäller att du måste ha en överenskommelse och då kan länge uppsägningstider gälla. Kontakta klubben för mer information om det blir aktuellt. I dagsläget finns ingen möjlighet att säga upp en programanställning utan separat överenskommelse.


När blir du in-lasad?

Om du haft en visstidsanställning på ett arbetsställe (ej programanställning) i 360 dagar under en 3-årsperiod blir du in-lasad och får så kallad förtur. Du räknar ihop alla anställningar oavsett om det är vikariat, tidsbegränsad anställning eller allmän visstid.


Hur påverkas mina chanser till in-lasning med det nya avtalet? (NYTT)

I det nya avtalet finns en möjlighet för företag och lokal klubb att komma överens om mindre arbetsställen, så kallade förturskretsar. Ett argument företaget brukar använda för att inte lasa in är att medlemmen då får förtur till alla journalistiska tjänster i till exempel Stockholm. Nu gör nya regler det möjligt att komma överens om att förturen inte gäller över alla avdelningsgränser.


När blir du ut-lasad?

Det brukar kallas att någon blir ut-lasad när chefen vill vara säker på att du INTE ska bli in-lasad. Chefen har därför koll på att du inte kommer i närheten av 360 anställningsdagar under en 3-årsperiod (se ovan). Vi anser att detta är ett missbruk av LAS, Lagen om anställningsskydd, om det finns ett ständigt behov av vikarier. Kontakta gärna de förtroendevalda på ditt jobb i frågan.

Hur länge måste du vara borta efter en ut-lasning, innan du får komma tillbaka igen

Eftersom dagarna räknas under en treårsperiod kan du börja en ny ”las-vända” när dina dagar är tre år gamla. Treårsperioden räknas från dagens aktuella datum och tre år bakåt. Alla dagar behöver alltså inte ha försvunnit, det räcker att du under kommande anställning inte kommer upp i 360 dagar (i praktiken färre dagar för att chefen vill inte vill riskera att komma för nära las-gränsen).


Vad betyder in-lasning?

En in-lasning eller så kallad förtur betyder att du har rätt att få alla lediga anställningar du är kvalificerad för, både korta som en dag, längre visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. Finns flera personer med förtur går den med flest förtursdagar först. Du kan aldrig ha förtur till en programanställning. Du kan bara använda/hävda din förtur om du är arbetslös samt under den sista månaden på en anställning. Oftast brukar detta inte vara något problem.


Hur länge kan du vara visstidsanställd innan du blir tillsvidareanställd?

När du väl blivit in-lasad spelar det stor roll vilken typ av anställningar du haft. För att du ska nå en tillsvidareanställning finns tre olika regler: två-fem, tre-fem och fyr-fem. Det kallas att din visstidsanställning blir omvandlad eller så kallat konverterad till en tillsvidareanställning.

Så här funkar det:

Två-fem: Om du haft anställningsformen tidsbegränsad anställning i två år/24 månader under en femårsperiod. (Du kan även räkna in allmän visstid om du varit oorganiserad eller med i annat fack)

Tre-fem: Om du haft anställningsformen vikariat i tre år/36 månader under en femårsperiod.

Fyr-fem: Om du har haft både vikariat och tidsbegränsad anställning kan du slå ihop dem och du blir omvandlad efter fyra år/48 månader under en femårsperiod.


Varför säger chefen att jag inte får hoppa mellan SR och SVT utan karenstid?

Inom samma koncern kan man vid vissa tillfällen räkna ihop alla anställningsdagar. Dagarna räknas ihop om du ena dagen jobbar för SR och andra dagen för SVT eller UR. Hoppar du mellan bolagen kan du snabbt komma i närheten av en in-lasning. För att vara säkra på att inte lasa in dig av misstag brukar bolagen se till att det är 2-3 veckors uppehåll mellan anställningarna. Vi anser att detta är ett sätt att missbruka LAS, Lagen om anställningsskydd.Begrepp:

In-lasad och förtur är samma sak.

Visstidsanställning = alla anställningar som inte är tillsvidare.