HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

AVTAL 2017

 

KLART MED NYTT KOLLEKTIVAVTAL

 

Journalistförbundets medlemmar får en förstärkt tjänstepension och möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av karriären genom att Journalistförbundet och Medieföretagen kommit överens om flexpension. Samtidigt är det klart med löneökningar på 6,1 procent på tre år.

 

− Att medlemmarna i Journalistförbundet nu får möjlighet till flexpension är positivt för deras framtida ekonomi. Tillsammans med nivåerna på löneökningar och ett förbättrat föräldratillägg har vi ökat värdet på kollektivavtalet för journalisterna inom public service, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

Email:

journalistklubben@svt.se

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00