HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

LÄGESRAPPORT

 

SÅ KAN ARBETSMILJÖN PÅ LOKALA NYHETERNA FÖRBÄTTRAS

 

Under hösten presenterade Journalistklubben resultatet av en enkät kring arbetsbelastningen på lokala nyheter. Det har lett till både protestbrev och arbetsgrupper och nu väntar vi med hopp på resultatet.

 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

OM SEXUELLA TRAKASSERIER

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

 

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

 

Email:

journalistklubben@svt.se

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00