BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

UTTALANDE

 

Trovärdig journalistik kräver politiskt oberoende

 

Allt oftare angrips public service oberoende från politiskt håll.

När det gäller det redaktionella arbetet måste politikerna

påminna sig om principen om armlängds avstånd.

Det är centralt när våra nya uppdrag och finansieringsmodeller

ska utformas. Trovärdig journalistik är avhängig politiskt oberoende, menar journalistklubbarna vid DR, NRK, SR/SVT och YLE.

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

OM SEXUELLA TRAKASSERIER

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

 

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

 

Om du är utsatt och behöver hjälp och stöd är du välkommen att kontakta din chef, HR eller klubbens ordförande Hanna Nyberg på 0768949913. Klubben tillämpar sträng sekretess i dessa ärenden, vilket innebär att vi kontaktar företaget enbart om du önskar det.

 

Här kan du läsa hela SVT:s policy mot sexuella trakasserier.

 

Här finns ett underlag kring sexuella trakasserier som den fackliga organisationen TCO har tagit fram.

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se