MEDBESTÄMMANDE

MEDBESTÄMMANDELAGEN

 

SOM FACKLIG ORGANISATION HAR VI RÄTT TILL INFLYTANDE ÖVER ARBETSVILLKOREN

 

 

Lön och villkor regleras dels i lag och dels i avtal. Hur länge får du arbeta? Hur mycket semester har du? Hur stor är ersättningen när du arbetar på obekväm arbetstid? Vad får du i föräldralön? När måste chefen ha gett dig ett schema? Svaren på frågorna är resultat av förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket och regleras i kollektivavtalet och även i lokala avtal på SVT.

 

Genom facket har du också rätt att tycka till om arbetsvillkoren i vardagen. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med journalistklubben innan företaget fattar beslut om viktigare förändringar av sin verksamhet eller viktiga förändringar för enskilda medarbetare.

Email:

journalistklubben@svt.se

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00