BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

STRATEGI

 

SVT har inlett ett omfattande arbete för att ta fram en ny strategi för SVT:s lokala nyheter

 

Det är ett välkommet initiativ som Journalistklubben efterlyst ända sedan den lokala omgörningen 2015.

 

– Våra medlemmar har upplevt en otydlighet i uppdraget – samtidigt som arbetsuppgifterna blir fler och fler. Företaget har organiserat strategiarbetet så att medarbetarnas perspektiv kommer att finnas med tidigt och det är extra klokt, säger klubbordförande Hanna Nyberg.

.

 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

OM SEXUELLA TRAKASSERIER

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

 

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

 

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se