BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

UTTALANDE

 

SVT bör sluta med systematiska utlasningar

 

I samband med Journalistklubben vid SVT:s årsmöte antogs ett uttalande som skickades till företagsledningen. Bland annat skriver Journalistklubben:

 

"Fackliga representanter för Journalistklubben vid SVT ser också en oroande trend att journalister väljer bort SVT mot vad vad de uppfattar som mer attraktiva arbetsplatser. Samtidigt ser vi att det blir allt svårare att hitta vikarier.

 

Det är inte hållbart att i nuvarande omfattning lasa ut medarbetare med kompetens vi behöver. Det medför onödiga kostnader och orimlig arbetsbelastning då ny personal hela tiden ska utbildas."

 

 

.

 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

OM SEXUELLA TRAKASSERIER

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

 

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

 

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se