HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

DEBATT

 

Journalistklubben vid SVT uttrycker sympati med kollegor och vänner på TV4 och Nyhetsbolaget.

 

Beskedet om att ett 90-tal tjänster kan komma att försvinna på TV4 samtidigt som flera av de lokala redaktionerna stängs ner är ett dråpslag såväl mot journalisterna personligen som mot journalistiken i Sverige.

 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se