HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

MEDLEMSINFO

 

Klart för lönerevision 2017

 

Med anledning av att SVT byter lönesystem i höst har företaget haft diskussioner med Journalistklubben kring processen. Nu har vi kommit överens om att löneförhandlingarna mellan SJF och företaget kommer att ske mellan 15 augusti och 22 september 2017.

 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se