HEM

UTTALANDE


TA STÖRRE ANSVAR FÖR "SNUTTJOBBARNA"


Journalistklubbarna från YLE, SR, SVT, DR och NRK samlades den 23 och 24 september på NRK i Oslo.


Vi kräver att våra respektive företag i högre grad tar ansvar för trygga anställningar av hänsyn till journalistiken samt arbetsmiljön och privatlivet för alla anställda.

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

OM SEXUELLA TRAKASSERIER


BEHÖVER DU HJÄLP?


Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.


Om du är utsatt och behöver hjälp och stöd är du välkommen att kontakta din chef, HR eller klubbens ordförande Hanna Nyberg på 0768949913. Klubben tillämpar sträng sekretess i dessa ärenden, vilket innebär att vi kontaktar företaget enbart om du önskar det.


Här kan du läsa hela SVT:s policy mot sexuella trakasserier.


Här finns ett underlag kring sexuella trakasserier som den fackliga organisationen TCO har tagit fram.

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se