BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

UTLASNINGARNA

 

Stoppa de systematiska utlasningarna!

 

Journalistklubben vid SVT har länge påtalat problemet med systematiska utlasningar för SVT. Nu lanserar Journalistklubben ett antal videoklipp för att illustrera problemet. Klicka nedan för att se den första!

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

OM SEXUELLA TRAKASSERIER

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

 

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

 

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se