HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

INFORMATION

 

Förhandlingar inleds om nytt kollektivavtal

 

Mediearbetsgivarna och Journalistförbundet har växlat avtaskrav för public service. För SVT:s del handlar det alltså om villkor för drygt 1200 medlemmar som ska omförhandlas.

 

Det gällande kollektivavtalet går ut på fredag, 31 mars, men kommer att förlängas så länge förhandlingarna pågår, och onsdagen 29 mars kommer parterna att ses vid förhandlingsbordet för första gången.

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se