AKTUELLT

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §

DEBATT

 

PS NONCHALERAR STÖRSTA MOTPARTEN

 

Just nu förhandlar fackförbundet Unionen och Medieföretagen om ett paket med flexpension och andra viktiga frågor. När förhandlingarna kommit in på public service-området, där det inte finns en tydlig gränsdragning mellan Journalistförbundet och Unionen, har Journalistförbundet markerat för Medieföretagen att vi vill samförhandla med Unionen. Något som även Unionen önskar.

 

– Frågan är vem som tjänar på att alla berörda parter inte sitter vid förhandlingsbordet? Arbetsgivarnas oansvariga beteende kan tvinga anställda att shoppa bland avtal i jakt på bästa pensionsvillkor, säger Hanna Nyberg, ordförande i journalistklubben på SVT.

.

 

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00

Email:

journalistklubben@svt.se