Lönerevisionen

Klockan 10:35 den 1 november avslutades förhandlingarna med Journalistklubben och SVT kring lönerevisionen 2016! De avslutades i enighet.

 

Det innebär att du får din nya lön i november, med en höjning retroaktivt sedan 1 april. Lönen ska meddelas av din chef och även motiveringen kring hur den blev och vad du kan göra för att få en högre lön. Du kan själv ta kontakt med din chef, eller kolla i HR+. Det skickas inget särskilt brev med uppgiften till medarbetarna och chefer väljer också att göra på olika sätt. Uppgifterna bör finnas att tillgå i nästa vecka, alltså inte i skrivande stund.

 

Kort om innehållet i förhandlingarna

 

Under förhandlingarnas gång har vi ofta diskuterat det vi uppfattar som försök att justera för lågt satta ingångslöner med pottpengar. Vi kom idag överens med arbetsgivaren om fortsatta sittningar kring detta, där vi vill ha med Journalistförbundet och Almega. Detta sker dock inte inom ramen för förhandlingen.

 

Vi har också lyft frågan om att det saknas uppgifter om en önskad lönestruktur på företaget, något som ju ska finnas enligt vårt nya löneavtal. Det har SVT nu utlovat till våren. Vi kommer att göra vad vi kan för att vara med i det arbetet.

 

Fler frågor?

 

Fråga din lokala förtroendevalda om vilka som har förhandlat din lön från fackets sida om du har frågor till oss. Andra frågor kan du rikta till oss på journalistklubben@svt.se eller ringa kansliet på 08-784 31 00.

 

Email:

journalistklubben@svt.se

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00