JULHÄLSNING

Det har varit ett mycket händelserikt år med strejkvarsel, stora omorganisationer, nytt löneavtal och tyvärr en uppgång i sjukskrivningstalen. Men vi ser också ett stigande antal medlemmar i klubben, stort engagemang på våra medlemsmöten och flera personer som efter mycket lång tid som visstidsanställda äntligen fått fast tjänst på SVT. Vi hoppas att våra medlemmar får bra helger där vi kan ladda för ett nytt år tillsammans.

 

Avtalsrörelse i startgroparna

Förhandlingar om nytt kollektivavtal inleds i vinter och delar av klubbstyrelsen och ett par andra fackliga från SVT åker på avtalskonferens den 17-18 januari. Där ska nya kraven spikas. När klubbstyrelsen hade möte om detta ringade vi in tre områden: kompetensutveckling, stress och anställningstrygghet som vi vill jobba vidare med. Kollektivavtalsförhandlingarna tar vid under våren och Lars Nilsson kommer att dela i delegationen från klubbens sida.

 

Vad gäller när planerna ändras?

På förekommen anledning vill vi vara tydliga med att schemat för den som har produktionsarbetstid ska ligga klart och publicerat 28 dagar i förväg. Om ändringar görs med kortare varsel än så ska medarbetaren ha övertidsersättning. Detta gäller självklart även vikarier. Hör av dig till klubben vid tveksamheter på journalistklubben@svt.se

 

Byte av bilar

Företagsledningen har beslutat att gå från att äga till att leasa bilar. Detta innebär bland annat att inga så kallade slädar får skruvas fast i bilarna, vilket kommer att bidra till fler lyft när utrustningen ska i och ur. Det finns flera frågetecken kring hur lämplig modellen företaget valt är som reportagebil och klubben jobbar nu på flera fronter för att få till förbättringar kring detta beslut.

 

Kompetensutvecklingsråd

Enligt kollektivavtalet kan fack och arbetsgivare komma överens om att ha ett kompetensutvecklingsråd. Det har tidigare funnits ett på SVT; men det har varit satt på paus ett tag. Vi vill dra igång detta igen och fokusera på det långsiktiga behovet. Vad behöver SVT för kompetens på två, tre års sikt och hur ser de till att medarbetarna når dit? Har du exempel på frågor vi bör driva? Hör av dig!

 

Kränkande särbehandling

SVT inför nya riktlinjer kring hur det ska gå till om en anmälan om kränkande särbehandling kommer in. Det har pågått ett pilotprojekt i Malmö under hösten och fler medarbetare kommer att bli involverade. TCO har gjort en bra vägledning om detta som den intresserade kan läsa mer i. Du hittar den här.

 

Personlig arbetstid

Vi har under lång tid försökt få till förbättringar för utrikesvillkoren för de som reser utomlands. Nu har vi lagt ett förslag på hur en utrikesersättning skulle kunna se ut. Förslaget processas just nu av företaget och nästa möte sker i januari.

 

Klubbkansliet i jul

Normalt bemannas klubbkansliet av Hanna Nyberg, Lars Nilsson och Carina Myllynen samt Hasse Gustafsson vissa dagar. Under jul går vi ned i bemanning, men det finns alltid någon i tjänst på vardagarna. Ring oss på 08-784 31 00 eller maila på journalistklubben@svt.se om du behöver hjälp.

 

I år beskrivs julen som en arbetsgivarjul. Som klubbordförande värjer jag mig från den beskrivningen och önskar istället mycket vila och återhämtning till alla, speciellt till er som håller ställningarna i allmänhetens tjänst när många andra är lediga.

 

God jul och gott nytt år!

 

Hanna Nyberg, ordförande Journalistklubben vid SVT

 

Email:

journalistklubben@svt.se

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00