ÅRSMÖTE

Journalistklubben laddar för späckat årsmöte

170313 \\ Årsmöte

Runt 40 förtroendevalda från hela Sverige samlas på torsdag 16/3 i Studio 5 i Radiohusets hangar för årsmöte. Sju motioner har lämnats in, varav en från Luleå handlar om att SVT bör återinföra friskvårdstimme.

 

"Medarbetare som arbetar med webben jobbar oftast under stor stress stillasittande framför datorn hela dagen, vilket forskningen visat är mycket skadligt för hälsan." skriver motionärerna. De skriver vidare att Luleå haft en timmes träning på arbetstid på försök men att detta togs bort efter "synpunkter uppifrån".

 

Klubbstyrelsen har diskuterat varje motion och beslut om dessa fattas av alla delegater vid årsmötet.

 

Föreläsare i retorik

 

Mellan 11.30 och 13 kommer Nadja Tervo från Stockholms universitet för en föreläsning i retorik. Hon kommer ta upp flera teoretiska perspektiv, men en del av tiden ägnas också åt att bygga upp argumentation kring ett verklighetstroget scenario.

 

– Jag tillträdde som ordförande för ett år sedan och en stor omställning för mig har varit att inte bara ställa frågor, som man ju gör som journalist dagligen, utan också vara tydlig med var vi som fackförening står. Därför har vi bjudit in Nadja Tervo som vet hur man på bästa sätt kan föra en argumentation, säger journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.

 

Flexpension och lönerevision

 

En del av mötet ägnas också åt information kring det avtal om flexpension Unionen tecknat samt åt lönerevisionen.

 

– Lönen och arbetstider är det vi får klart flest frågor om, det är det viktigaste för våra medlemmar så det är klart vi ägnar mycket tid åt det. Inte minst inför kommande avtalsrörelse, säger Hanna Nyberg.

Email:

journalistklubben@svt.se

Journalistklubben vid SVT

105 10 Stockholm

Ring oss:

08-784 31 00